• Keski-Suomen Lämpö-, Vesi- ja Ilmastointitekninen yhdistys

Keski-Suomen Lämpö-, Vesi- ja ilmastointitekninen Yhdistys, eli KeSuLVI

Olemme Keski-Suomen alueellinen talotekniikka-alalla toimivien henkilöiden ammatillinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1961.

KeSuLVI toimii lämpö-, vesi-, ilmastointi- sekä muiden talotekniikan alalla toimivien henkilöiden ammatillisena yhdyssiteenä, sekä edistää heidän ammattitaitoaan ja alan kehitystä.

KeSuLVI järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja näyttely- yms. toimintaa. KeSuLVI:n tarkoituksena ei ole hankkia taloudellista etua jäsenille.

KeSuLVI voi toimintansa tukemiseksi toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

KeSuLVI on jäsenenä Suomen LVI-liitossa, johon kuuluu 30 LVI-yhdistystä.

LIITY JÄSENEKSI!

Tukijat

.

.

.

.

Keskusjärjestö

KeSuLVI hallitus